Menu
Menu

Pasterizacija z napravami Plevnik

Pasterizacija z napravami Plevnik (šaržna in pretočna pasterizacija)

Pasterizacija je ključnega pomena za podaljšanje roka uporabnosti in zagotavljanja zdravstvene neoporečnosti mleka in drugih mlečnih izdelkov. Obstajajo različne metode, kot so pasterizacija in mikrofiltracija mleka.
Pasterizacija mleka je postopek termične obdelave mleka v temperaturnem območju med 62 in 85 ° C z različnim trajanjem. Patogeni mikroorganizmi in večina škodljivih mikroorganizmov se uničijo in encimi se deaktivirajo. To zagotavlja zdravstveno neoporečnost izdelka. Biološka vrednost mleka se ne sme znatno poslabšati, zato je potrebno zagotoviti najnižjo temperaturo in najkrajši možni čas ogrevanja. Glede na končne izdelke je treba izbrati ustrezen režim pasterizacije.

Pomembno: v skladu z zakonodajo se lahko postopek pasterizacije v različnih državah razlikuje. Skupna zahteva je, da je treba uničiti vse patogene bakterije in zmanjšati škodljive mikroorganizme, ne da bi poškodovali izdelek.

V podjetju Plevnik ponujamo naprave za dva režima pasterizacije: šaržna in pretočna pasterizacija:

  1. Za pasterizacijo šarže ponujamo pasterizatorje P, pasterizatorje s hladilno enoto/agregatom PH in sirarske kotle SKH. Tovrstno pasterizacijo priporočamo za proizvajalce, katerih šarža za pitno mleko ne presega 500 litrov ali serije večine drugih mlečnih izdelkov ne presegajo 1000 litrov. Te naprave lahko dlje časa (30 min) izvajajo pasterizacijo pri nižji temperaturi (63–65 ° C), kar je najpogostejši režim pasterizacije.
  1. Poleg tega nudimo pretočne pasterizatorje za pasterizacijo večjih količin mleka. To je prava rešitev za vse proizvajalce z večjimi saržami konzumnega mleka in ostalih mlečnih izdelkov. Pasterizacija poteka skladno s standardi – pri višji temperaturi (72–75 °C) v krajšem času (15–20 s) in ne vpliva na okus končnega izdelka. Postopek je v primerjavi s serijsko proizvodnjo 3-krat hitrejši, poraba energije za pitje mleka pa je do 12-krat manjša. Procesi so popolnoma prilagodljivi vašim izdelkom.