Menu
Menu

Kmetijska zadruga Loznati, Hrvaška

Na otoku Cres je v kraju Loznati do pred približno šestdesetimi leti bila sirarna, ki je proizvajala ovčji sir. Od takrat pa prave proizvodnje domačega sira ni bilo, zato je obstajala nevarnost, da proizvodnja tradicionalnega ovčjega sira na Cresu popolnoma zamre.

Brata Kučica sta z bratrancema Žic pred desetimi leti ustanovila Kmetijsko zadrugo Loznati. Po stabilizaciji črede s približno 350 ovcami so se odločili za izgradnjo sirarne na mestu, ker je nekoč že obstajala. Naložbo v izdelavo moderne sirarne so delno pokrili tudi  z nepovratnimi evropskimi sredstvi programa za razvoj podeželja. Tehnološko-tehnični projekt za sirarno, ki je opremljena z napravami Plevnik, je pripravil Zavod za mlekarstvo Fakultete za kmetijstvo iz Zagreba. Poleg sira so pričeli proizvajali tudi skuto in jogurt. Sirarna in celotni koncept ovčarstva sta lahko vzor in spodbuda drugim otočanom, da bi se bolj resno lotili dejavnosti, ki so nekoč hranile cele generacije.

Stranka: Kmetijska zadruga Loznati

Lokacija: Hrvaška

Naprave: Sirarski kotli SKH 50–1500 l, Pasterizatorji P 50–1250 l, Horizontalna pnevmatska sirarska stiskalnica PPS-H, Sirarska miza z delilno ploščo SDM

Končni izdelek: sir, skuta, jogurt

Volumen: 500 + 500 l

Leto: 2020

Uporabljene naprave