fbpx
Menu
Menu

Videoposnetki

Na video posnetkih si lahko ogledate, kaj lahko naredite z napravami Plevnik.

Izdelava različnih mlečnih izdelkov s pasterizatorji Plevnik

Izdelava skute 300 litrov s Plevnik sirarskim kotlom SKH 300 in sirarsko predstiskalnico POS

Izdelava jogurta s pasterizatorjem P 300 EL PROFESSIONAL in sirarsko mizo SM 199

Izdelava skute s pasterizatorjem P 300 EL PROFESSIONAL in sirarsko mizo SM 199

Proizvodnja mešanega jogurta v pasterizatoju s hladilno enoto PH 100 EZ

Izdelava jogurta v lončkih s pasterizatojem s hladilno enoto PH 100 EZ

Pasterizacija mleka in proizvodnja sira v pasterizatoju s hladilno enoto PH 100 EZ

Izdelava albuminske skute v pasterizatoju s hladilno enoto PH 100 EZ

Pasterizator Plevnik P 200

S Plevnik pasterizatorjem P200 do jogurta

Pasterizator P - video katalog

Izdelava sira s sirarskimi kotli Plevnik

Sirarski kotel SKH 400 EW ADVANCED s harfami, centralim Z mešalom in mešalnimi lopatami

Sirarski kotel SKH 500

Sirarski kotel SKH 650, sirarska miza z delilno ploščo SDM in stiskalnico PPS-U

Sirarski kotel SKH 1000 z dvižno napravo, avtomatizirano predstiskalnico PRP-AP in horizontalno pnevmatsko stiskalnico PPS-H

Sirarski kotel SKH 1000 z dvižno napravo in sirarsko odcejalno mizo SOM 209

Sirarski kotel - bakren SKH-Cu 1000

Sirarska cisterna SCH 2000 na podestu in predstiskalnica PRP-R z avtomatsko kontolo pritiska

Dodatna oprema za sirarski kotel Plevnik

Predstiskanje in stiskanje z napravami Plevnik

Predstiskalnica PRP-R

Avtomatizirana predstiskalnica PRP-AP

Avtomatizirana predstiskalnica s transportnim trakom PRP-AT

Pnevmatska odcejalna stiskalnica POS 50 za večnamensko uporabo

Obdelava sirne mase z univerzalno predstiskalnico PRP-R

Schulenburg banja SLB1000 za koagulacijo mleka, izdelavo skute in odcejanje sirotke

Pralniki in rezalniki sira

Pralnik sira PS

Rezalnik sira RS

Rezalnik sira RS za razrez 20 kosov

Naprava za izpihovanje sirov iz sirarskih modelov IS

Pinje za maslo

Pinja PJ 13

Pinja PJ 50

Polnilne naprave za hitro in učinkovito polnjenje

Polnilna naprava PN

Dodatna oprema za mlekarstvo in sirarstvo

Hobi mešala – disolversko in helično

Krmilnika MC 500 in MC 500 R

Krmilnik MC 500 R

Celovite rešitve za sirarstvo in mlekarstvo

Plevnik sirarne na ključ

360 VR izdelava sira z opremo Plevnik

Novi pametni krmilnik MC 700i

Procesno mešalne posode za termično obdelavo in mešanje različnih produktov

Procesno mešalna posoda PST

Plevnik

Predstavitev podjetja Plevnik

Pridruzite se naši ekipi Plevnik ekipi!